نقشه روستای کترا

نقشه روستاهای شهرستان تنکابن

نقشه روستاهای شهرستان تنکابن

 

 

نقشه روستاهای شهرستان تنکابن شامل ۷ روستا می شود. تنکابن از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بلده، نقشه روستای دوهزار، نقشه روستای گلیجان، نقشه روستای گترا، نقشه روستای میر شمس الدین، نقشه روستای سه هزار، نقشه روستای تمشکل می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

baladeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تنکابن
نقشه روستای بلده
dohezar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تنکابن
نقشه روستای دوهزار
gelijan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تنکابن
نقشه روستای گلیجان
katra 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تنکابن
نقشه روستای کترا
mir shamsedin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تنکابن
نقشه روستای میر شمس الدین
se hezar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان تنکابن
نقشه روستای سه هزار
tamshakel 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان تنکابن
نقشه روستای تمشکل

منبع: سازمان مرکز آمار ایران