نقشه روستای ناتل کنارسفلی

نقشه روستاهای شهرستان نور

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نور شامل ۹ روستا می شود. نور از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای لاویج، نقشه روستای میان بند، نقشه روستای میانرود، نقشه روستای ناتل کنارعلیا، نقشه روستای ناتل کنارسفلی، نقشه روستای ناتل رستاق، نقشه روستای شیخ فضل اله نوری، نقشه روستای تتارستاق، نقشه روستای اوزرود می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای لاویج
نقشه روستای لاویج
نقشه روستای میان بند
نقشه روستای میان بند
نقشه روستای میانرود
نقشه روستای میانرود
نقشه روستای ناتل کنارعلیا
نقشه روستای ناتل کنارعلیا
نقشه روستای ناتل کنارسفلی
نقشه روستای ناتل کنارسفلی
نقشه روستای ناتل رستاق
نقشه روستای ناتل رستاق
نقشه روستای شیخ فضل اله نوری
نقشه روستای شیخ فضل اله نوری
نقشه روستای تتارستاق
نقشه روستای تتارستاق
نقشه روستای اوزرود
نقشه روستای اوزرود

منبع: سازمان مرکز آمار ایران