نقشه روستای ناتل کنارسفلی

نقشه روستاهای شهرستان نور

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نور شامل ۹ روستا می شود. نور از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای لاویج، نقشه روستای میان بند، نقشه روستای میانرود، نقشه روستای ناتل کنارعلیا، نقشه روستای ناتل کنارسفلی، نقشه روستای ناتل رستاق، نقشه روستای شیخ فضل اله نوری، نقشه روستای تتارستاق، نقشه روستای اوزرود می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

lavij 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای لاویج
mian band 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای میان بند
mianroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای میانرود
natal kenarolia 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای ناتل کنارعلیا
natal kenarsofla 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای ناتل کنارسفلی
natal rastagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای ناتل رستاق
sheikh fazollah nori 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای شیخ فضل اله نوری
tatarastagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای تتارستاق
uzroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نور
نقشه روستای اوزرود

منبع: سازمان مرکز آمار ایران