نقشه روستای رومشگان شرقی

نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت

نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت

 

نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت شامل ۱۱ روستا می شود. کوهدشت از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بلوران، نقشه روستای درب گنبد، نقشه روستای گل گل، نقشه روستای کوهدشت جنوبی، نقشه روستای کوهدشت شمالی، نقشه روستای کوهنانی، نقشه روستای رومشگان غربی، نقشه روستای رومشگان شرقی، نقشه روستای طرهان غربی، نقشه روستای طرهان شرقی، نقشه روستای زیر تنگ می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

boloran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای بلوران
darb gonbad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای درب گنبد
gol gol 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای گل گل
kohdasht jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای کوهدشت جنوبی
kohdasht shomali 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای کوهدشت شمالی
romshagan gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای رومشگان غربی
romshagan sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای رومشگان شرقی
tarhan gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای طرهان غربی
tarhan sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای طرهان شرقی
zir tang 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای زیر تنگ
kohnani1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت
نقشه روستای کوهنانی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران