نقشه روستای رومشگان شرقی

نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت

نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت

 

نقشه روستاهای شهرستان کوهدشت شامل ۱۱ روستا می شود. کوهدشت از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بلوران، نقشه روستای درب گنبد، نقشه روستای گل گل، نقشه روستای کوهدشت جنوبی، نقشه روستای کوهدشت شمالی، نقشه روستای کوهنانی، نقشه روستای رومشگان غربی، نقشه روستای رومشگان شرقی، نقشه روستای طرهان غربی، نقشه روستای طرهان شرقی، نقشه روستای زیر تنگ می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای بلوران
نقشه روستای بلوران
نقشه روستای درب گنبد
نقشه روستای درب گنبد
نقشه روستای گل گل
نقشه روستای گل گل
نقشه روستای کوهدشت جنوبی
نقشه روستای کوهدشت جنوبی
نقشه روستای کوهدشت شمالی
نقشه روستای کوهدشت شمالی
نقشه روستای رومشگان غربی
نقشه روستای رومشگان غربی
نقشه روستای رومشگان شرقی
نقشه روستای رومشگان شرقی
نقشه روستای طرهان غربی
نقشه روستای طرهان غربی
نقشه روستای طرهان شرقی
نقشه روستای طرهان شرقی
نقشه روستای زیر تنگ
نقشه روستای زیر تنگ
نقشه روستای کوهنانی
نقشه روستای کوهنانی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران