نقشه روستای کیار غربی

نقشه روستاهای شهرستان کیار

نقشه روستاهای شهرستان کیار

شهرستان کیار از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری است. مرکز این شهرستان شهر شلمزار است.

این شهرستان در سال ۱۳۸۶ خورشیدی با ارتقاء بخش کیار به شهرستان تشکیل شد. شهرستان کیار با تفکیک بخش کیار از شهرستان شهرکرد و بخش ناغان از شهرستان اردل شکل گرفته است.

در زمان تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، بخش هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد. این بخش از قسمت های خان نشین بختیاری بوده است. قلعه صمصام السلطنه به دستور نجفقلی خان مشهور به صمصام السلطنه در مرکز شهرستان کیار شهر شلمزار ساخته شده است. کیار و به ویژه شلمزار خاستگاه مشروطه ایران است. از جمله روستاهای تاریخی و محل ملاقات های پیش از مشروطیت آزادی خواهان بختیاری روستای دزک بوده که در این شهرستان می‌باشد. اکثر این ملاقات‌ها در قلعه دزک انجام می شد.

مردم شهرستان کیار لر هستند و به زبان لری با گویش بختیاری حرف می زنند.

جمعیت شهرستان کیار طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ با بخش‌ها و روستاهای آن ۵۰٬۹۷۶ نفر سرشماری شده است.

نقشه روستاهای شهرستان کیار

نقشه روستاهای شهرستان کیار شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای دستگرد، نقشه روستای کیار غربی، نقشه روستای کیار شرقی، نقشه روستای ناغان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

dastgerd 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کیار
نقشه روستای دستگرد
kiar gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کیار
نقشه روستای کیار غربی
kiar sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کیار
نقشه روستای کیار شرقی
naghan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان کیار
نقشه روستای ناغان

منابع:

ویکی پدیا

سازمان مرکز آمار ایران