نقشه روستای جندق

نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک

نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک شامل ۳ روستا می شود. خور و بیابانک از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بیابانک، نقشه روستای جندق، نقشه روستای نخلستان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

biabanak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای بیابانک
biabanak 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای بیابانک
biabanak 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای بیابانک
biabanak 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای بیابانک
biabanak 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای بیابانک
biabanak 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای بیابانک
biabanak 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای بیابانک
jandagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای جندق
jandagh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای جندق
jandagh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای جندق
jandagh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای جندق
jandagh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای جندق
nakhlestan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای نخلستان
nakhlestan 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خور و بیابانک
نقشه روستای نخلستان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران