نقشه روستای جاورسیان

نقشه روستاهای شهرستان خنداب

نقشه روستاهای شهرستان خنداب

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خنداب شامل ۵ روستا می شود. خنداب از توابع استان مرکزی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اناج، نقشه روستای دهچال، نقشه روستای جاورسیان، نقشه روستای خنداب، نقشه روستای سنگ سفید می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

anaj 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خنداب
نقشه روستای اناج
dehchal 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خنداب
نقشه روستای دهچال
javersian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خنداب
نقشه روستای جاورسیان
khandab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خنداب
نقشه روستای خنداب
sang sefid 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خنداب
نقشه روستای سنگ سفید

منبع: سازمان مرکز آمار ایران