نقشه روستای چاراویماق شرقی

نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق

نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق

 

شهرستان چاراویماق یکی از شهرستان‌های جنوبی استان آذربایجان شرقی است. مرکز این شهرستان، شهر قره‌آغاج استو فاصله آن با شهرستان‌های میانه ۷۵ کیلومتر (از طریق جاده جدید میاندواب – میانه). با هشترود ۶۵ کیلومتر. با تبریز ۱۹۳ کیلومتر است.

واژهٔ «چاراویماق» از ترکیب دو واژهٔ «چار» (به‌معنی سکه) و «اویماق» (به‌معنی حک کردن) به‌وجود آمده‌است از چهار طایفه تشکیل شده‌است که این طوایف، عبارتند از:

طایفهٔ آقاخانلو
طایفهٔ موسولانلو
طایفهٔ صولت‌نظام
طایفهٔ کورانلو

نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق شامل ۶ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای چاراویماق جنوب غربی، نقشه روستای چاراویماق جنوب شرقی، نقشه روستای چاراویماق مرکزی، نقشه روستای چاراویماق شرقی، نقشه روستای قوری چای شرقی، نقشه روستای ورقه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

charoimagh jonob gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق
نقشه روستای چاراویماق جنوب غربی
charoimagh jonob sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق
نقشه روستای چاراویماق جنوب شرقی
charoimagh markazi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق
نقشه روستای چاراویماق مرکزی

charoimagh sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق

ghori chai sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق
نقشه روستای قوری چای شرقی
varagheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چاراویماق
نقشه روستای ورقه