نقشه روستای کلاردشت غربی

نقشه روستاهای شهرستان چالوس

نقشه روستاهای شهرستان چالوس

 

 

نقشه روستاهای شهرستان چالوس شامل ۶ روستا می شود. چالوس از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بیرون بشم، نقشه روستای کلاردشت غربی، نقشه روستای کلاردشت شرقی، نقشه روستای کلارستاق غربی، نقشه روستای کلارستاق شرقی، نقشه روستای کوهستان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

biron bashm 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چالوس
نقشه روستای بیرون بشم

kelardasht gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چالوسkelardasht sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چالوس

kelarsetagh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چالوس
نقشه روستای کلارستاق غربی
kelarsetagh sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چالوس
نقشه روستای کلارستاق شرقی
kohestan1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان چالوس
نقشه روستای کوهستان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران