نقشه روستای شاپور آباد

نقشه روستاهای شهرستان برخوار

نقشه روستاهای شهرستان برخوار

 

 

نقشه روستاهای شهرستان برخوار شامل ۴ روستا می شود. برخوار از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای برخوار مرکزی، نقشه روستای برخوار شرقی، نقشه روستای شاپور آباد، نقشه روستای سین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

barkhar markazi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان برخوار
نقشه روستای برخوار مرکزی
barkhar markazi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان برخوار
نقشه روستای برخوار مرکزی
barkhar sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان برخوار
نقشه روستای برخوار شرقی
barkhar sharghi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان برخوار
نقشه روستای برخوار شرقی
shapour abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان برخوار
نقشه روستای شاپور آباد
sin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان برخوار
نقشه روستای سین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران