نقشه روستای لک

نقشه روستاهای شهرستان قروه

دانلود نقشه روستاهای ایران

نقشه روستاهای شهرستان قروه

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان قروه شامل ۹ روستا می شود. قروه از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بدر، نقشه روستای چهاردولی غربی، نقشه روستای چهاردولی شرقی، نقشه روستای دلبران، نقشه روستای قصلان، نقشه روستای لک، نقشه روستای پنجه علی جنوبی، نقشه روستای پنجه علی شمالی، نقشه روستای یالغوز آغاج می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

badr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای بدر
chahardoli gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای چهاردولی غربی
chahardoli sharghi 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای چهاردولی شرقی
delbaran 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای دلبران
ghaslan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای قصلان
lak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای لک
panjeh ali jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای پنجه علی جنوبی
panjeh ali shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای پنجه علی شمالی
yalghoz aghaj 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قروه
نقشه روستای یالغوز آغاج

منبع: سازمان مرکز آمار ایران