نقشه روستای علیشار

نقشه روستاهای شهرستان زرندیه

نقشه روستاهای شهرستان زرندیه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان زرندیه شامل ۶ روستا می شود. زرندیه از توابع استان مرکزی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای علیشار، نقشه روستای الویر، نقشه روستای دوزج، نقشه روستای حکیم آباد، نقشه روستای خشک رود، نقشه روستای رودشور می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

alishar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زرندیه
نقشه روستای علیشار
alvir 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرندیه
نقشه روستای الویر
hakim abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرندیه
نقشه روستای حکیم آباد

khoshk roud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرندیه

roud shor 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرندیه
نقشه روستای رودشور
dozaj2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زرندیه
نقشه روستای دوزج

منبع: سازمان مرکز آمار ایران