نقشه روستای معجزات

نقشه روستاهای شهرستان زنجان

نقشه روستاهای شهرستان زنجان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان زنجان شامل ۱۲ روستا می شود. زنجان از توابع استان زنجان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بناب، نقشه روستای بوغداکندی، نقشه روستای چایپاره بالا، نقشه روستای چایپاره پایین، نقشه روستای غنی بیگلو، نقشه روستای قره پشتلو بالا، نقشه روستای قره پشتلو پایین، نقشه روستای قلتوق، نقشه روستای معجزات، نقشه روستای تهم، نقشه روستای زنجانرود بالا، نقشه روستای زنجانرود پایین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای بناب
نقشه روستای بناب
نقشه روستای بوغداکندی
نقشه روستای بوغداکندی
نقشه روستای چایپاره بالا
نقشه روستای چایپاره بالا
نقشه روستای چایپاره پایین
نقشه روستای چایپاره پایین
نقشه روستای غنی بیگلو
نقشه روستای غنی بیگلو
نقشه روستای قره پشتلو بالا
نقشه روستای قره پشتلو بالا
نقشه روستای قره پشتلو پایین
نقشه روستای قره پشتلو پایین
نقشه روستای قلتوق
نقشه روستای قلتوق
نقشه روستای معجزات
نقشه روستای معجزات
نقشه روستای تهم
نقشه روستای تهم
نقشه روستای زنجانرود بالا
نقشه روستای زنجانرود بالا
نقشه روستای زنجانرود پایین
نقشه روستای زنجانرود پایین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران