نقشه روستای معجزات

نقشه روستاهای شهرستان زنجان

نقشه روستاهای شهرستان زنجان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان زنجان شامل ۱۲ روستا می شود. زنجان از توابع استان زنجان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بناب، نقشه روستای بوغداکندی، نقشه روستای چایپاره بالا، نقشه روستای چایپاره پایین، نقشه روستای غنی بیگلو، نقشه روستای قره پشتلو بالا، نقشه روستای قره پشتلو پایین، نقشه روستای قلتوق، نقشه روستای معجزات، نقشه روستای تهم، نقشه روستای زنجانرود بالا، نقشه روستای زنجانرود پایین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bonab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای بناب
boqdakandi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای بوغداکندی
chaipareh bala 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای چایپاره بالا
chaipareh pain 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای چایپاره پایین
ghani beigloo 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای غنی بیگلو
gharaposhtlo bala 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای قره پشتلو بالا
gharaposhtlo pain 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای قره پشتلو پایین
gholtogh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای قلتوق
mojezat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای معجزات
tahm 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای تهم
zanjanroud bala 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای زنجانرود بالا
zanjanroud pain 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان زنجان
نقشه روستای زنجانرود پایین

منبع: سازمان مرکز آمار ایران