نقشه روستای دستجرده

نقشه روستاهای شهرستان طارم

نقشه روستاهای شهرستان طارم

 

 

نقشه روستاهای شهرستان طارم شامل ۵ روستا می شود. طارم از توابع استان زنجان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آب بر، نقشه روستای چورزق، نقشه روستای دستجرده، نقشه روستای درام، نقشه روستای گیلوان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ab bar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان طارم
نقشه روستای آب بر
chorzagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان طارم
نقشه روستای چورزق
dastjerdeh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان طارم
نقشه روستای دستجرده
dram 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان طارم
نقشه روستای درام
gilavan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان طارم
نقشه روستای گیلوان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران