نقشه روستای پارسینه

نقشه روستاهای شهرستان سنقر

نقشه روستاهای شهرستان سنقر

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سنقر شامل ۸ روستا می شود. سنقر از توابع استان کرمانشاه است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آب باریک، نقشه روستای آگاهان، نقشه روستای باوله، نقشه روستای گاورود، نقشه روستای کیونانات، نقشه روستای پارسینه، نقشه روستای سراب، نقشه روستای سطر می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ab barik 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای آب باریک
agahan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای آگاهان
baveleh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای باوله
gavroud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای گاورود
kionanat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای کیونانات
parsineh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای پارسینه
sarab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای سراب
satr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سنقر
نقشه روستای سطر

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران