نقشه روستای ملک آباد

نقشه روستاهای شهرستان سیرجان

نقشه روستاهای شهرستان سیرجان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سیرجان شامل ۱۰ روستا می شود. سیرجان از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بلورد، نقشه روستای چهار گنبد، نقشه روستای گلستان، نقشه روستای محمود آباد سید، نقشه روستای ملک آباد، نقشه روستای نجف آباد، نقشه روستای پاریز، نقشه سعادت آباد، نقشه روستای شریف آباد، نقشه روستای زید آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bolord 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای بلورد
chahar gonbad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای چهار گنبد
golestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای گلستان
golestan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای گلستان
golestan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای گلستان
golestan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای گلستان
golestan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای گلستان
mahmod abad seyed 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای محمود آباد سید
malek abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای ملک آباد
najaf abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای نجف آباد
pariz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای پاریز
saadat abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه سعادت آباد
sharif abad 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای شریف آباد
sharif abad 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای شریف آباد
sharif abad 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای شریف آباد
sharif abad 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای شریف آباد
sharif abad 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای شریف آباد
zeid abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سیرجان
نقشه روستای زید آباد

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران