نقشه روستای سردار آباد

نقشه روستاهای شهرستان شوشتر

نقشه روستاهای شهرستان شوشتر

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شوشتر شامل ۶ روستا می شود. شوشتر از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای میان آب، نقشه روستای میان آب شمالی، نقشه روستای سردار آباد، نقشه روستای شهید مدرس، نقشه روستای شعیبیه غربی، نقشه روستای شعیبیه شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

mian ab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوشتر
نقشه روستای میان آب
mian ab shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوشتر
نقشه روستای میان آب شمالی
sardar abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوشتر
نقشه روستای سردار آباد
shahid modares 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شوشتر
نقشه روستای شهید مدرس
shoaibieh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوشتر
نقشه روستای شعیبیه غربی
shoaibieh sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شوشتر
نقشه روستای شعیبیه شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران