نقشه روستای سردار آباد

نقشه روستاهای شهرستان شوشتر

نقشه روستاهای شهرستان شوشتر

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شوشتر شامل ۶ روستا می شود. شوشتر از توابع استان خوزستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای میان آب، نقشه روستای میان آب شمالی، نقشه روستای سردار آباد، نقشه روستای شهید مدرس، نقشه روستای شعیبیه غربی، نقشه روستای شعیبیه شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای میان آب
نقشه روستای میان آب
نقشه روستای میان آب شمالی
نقشه روستای میان آب شمالی
نقشه روستای سردار آباد
نقشه روستای سردار آباد
نقشه روستای شهید مدرس
نقشه روستای شهید مدرس
نقشه روستای شعیبیه غربی
نقشه روستای شعیبیه غربی
نقشه روستای شعیبیه شرقی
نقشه روستای شعیبیه شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران