نقشه روستای جوقین

نقشه روستاهای شهرستان شهریار

نقشه روستاهای شهرستان شهریار

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شهریار شامل ۶ روستا می شود. شهریار از توابع استان تهران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فردوس، نقشه روستای قائم آباد، نقشه روستای جوقین، نقشه روستای مویز، نقشه روستای رزکان، نقشه روستای سعید آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ferdos 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شهریار
نقشه روستای فردوس
ghaem abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شهریار
نقشه روستای قائم آباد
joghin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شهریار
نقشه روستای جوقین
maviz 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شهریار
نقشه روستای مویز
razkan1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شهریار
نقشه روستای رزکان
saeid abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان شهریار
نقشه روستای سعید آباد

منبع: سازمان مرکز آمار ایران