نقشه روستای خرسند

نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک

نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک

 

 

نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک شامل ۹ روستا می شود. شهر بابک از توابع استان کرمان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دهج، نقشه روستای استبرق، نقشه روستای جوزم، نقشه روستای خبر، نقشه روستای خاتون آباد، نقشه روستای خرسند، نقشه روستای مدوارات، نقشه روستای میمند، نقشه روستای پاقلعه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dahaj 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای دهج
dahaj 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای دهج
dahaj 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای دهج
dahaj 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای دهج
estabragh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای استبرق
estabragh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای استبرق
estabragh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای استبرق
estabragh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای استبرق
estabragh 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای استبرق
estabragh 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای استبرق
jozam 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای جوزم
khabar 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خبر
khatoon abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خاتون آباد
khatoon abad 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خاتون آباد
khatoon abad 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خاتون آباد
khatoon abad 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خاتون آباد
khorsand 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خرسند
khorsand 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خرسند
khorsand 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خرسند
khorsand 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای خرسند

madovarat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک

meimand 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای میمند
paghale 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان شهر بابک
نقشه روستای پاقلعه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران