نقشه حومه سمنان

نقشه روستاهای شهرستان سمنان

نقشه روستاهای شهرستان سمنان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سمنان شامل ۳ روستا می شود. سمنان از توابع استان سمنان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای هفدر، نقشه حومه سمنان، نقشه روستای لاسگرد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای هفدر
نقشه روستای هفدر
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه روستای لاسگرد
نقشه حومه سمنان
نقشه حومه سمنان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران