نقشه روستای حومه سرپل

نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب

نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب شامل ۵ روستا می شود. سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بشیوه پاطاق، نقشه روستای دشت ذهاب، نقشه روستای قلعه شاهین، نقشه روستای حومه سرپل، نقشه روستای پشت تنگ می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

bashiveh patagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب
نقشه روستای بشیوه پاطاق
dasht zahab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب
نقشه روستای دشت ذهاب
ghaleh shahin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب
نقشه روستای قلعه شاهین
homeh sarpol 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب
نقشه روستای حومه سرپل
posht tang 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سرپل ذهاب
نقشه روستای پشت تنگ

منبع: سازمان مرکز آمار ایران