نقشه روستای نهارجان

نقشه روستاهای شهرستان سربیشه

نقشه روستاهای شهرستان سربیشه

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سربیشه شامل ۴ روستا می شود. سربیشه از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای درح، نقشه روستای مود، نقشه روستای مومن آباد، نقشه روستای نهارجان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای درح
نقشه روستای درح
نقشه روستای درح
نقشه روستای درح
نقشه روستای درح
نقشه روستای درح
نقشه روستای درح
نقشه روستای درح
نقشه روستای مود
نقشه روستای مود
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای مومن آباد
نقشه روستای نهارجان
نقشه روستای نهارجان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران