نقشه روستای نهارجان

نقشه روستاهای شهرستان سربیشه

نقشه روستاهای شهرستان سربیشه

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سربیشه شامل ۴ روستا می شود. سربیشه از توابع استان خراسان جنوبی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای درح، نقشه روستای مود، نقشه روستای مومن آباد، نقشه روستای نهارجان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

darh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای درح
darh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای درح
darh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای درح
darh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای درح
mod 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای مود
momen abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای مومن آباد
momen abad 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای مومن آباد
momen abad 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای مومن آباد
momen abad 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای مومن آباد
naharjan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سربیشه
نقشه روستای نهارجان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران