نقشه روستای پیشین

نقشه روستاهای شهرستان سرباز

نقشه روستاهای شهرستان سرباز

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سرباز شامل ۱۱ روستا می شود. سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای جکیگور، نقشه روستای کیشکور، نقشه روستای مینان، نقشه روستای مورتان، نقشه روستای نسکند، نقشه روستای پارود، نقشه روستای پیشین، نقشه روستای راسک و فیروزآباد، نقشه روستای سرباز، نقشه روستای سرکور، نقشه روستای زردین می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

jakigor 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
نقشه روستای جکیگور
kishkor 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
قشه روستای کیشکور
minan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
نقشه روستای مینان
mortan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
نقشه روستای مورتان

mortan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز

mortan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
نقشه روستای مورتان
mortan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
نقشه روستای مورتان
mortan 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
نقشه روستای مورتان
naskand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سرباز
نقشه روستای نسکند

منبع: سازمان مرکز آمار ایران