نقشه روستای کشتگان

نقشه روستاهای شهرستان سراوان

نقشه روستاهای شهرستان سراوان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سراوان شامل ۷ روستا می شود. سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بم پشت، نقشه روستای گشت، نقشه حومه سراوان، نقشه روستای جالق، نقشه روستای کوهک واسفندک، نقشه روستای کشتگان، نقشه روستای ناهوک می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bam posht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای بم پشت
bam posht 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای بم پشت
bam posht 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای بم پشت
bam posht 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای بم پشت
bam posht 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای بم پشت
gasht 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای گشت
gasht 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای گشت
gasht 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای گشت
gasht 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای گشت
gasht 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای گشت
homeh saravan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه حومه سراوان
homeh saravan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه حومه سراوان
homeh saravan 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه حومه سراوان
homeh saravan 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه حومه سراوان
jalegh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای جالق
jalegh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای جالق
jalegh 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای جالق
jalegh 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای جالق
kohak va esfandak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای کوهک واسفندک
kohak va esfandak 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای کوهک واسفندک
kohak va esfandak 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای کوهک واسفندک
kohak va esfandak 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای کوهک واسفندک
koshtegan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای کشتگان
koshtegan 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای کشتگان
nahok 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای ناهوک
nahok 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای ناهوک
nahok 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای ناهوک
nahok 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای ناهوک
nahok 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای ناهوک
nahok 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای ناهوک
jalegh 5 1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای جالق
jalegh 7 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای جالق
jalegh 61 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سراوان
نقشه روستای جالق

منبع: سازمان مرکز آمار ایران