نقشه روستای سراب قامیش

نقشه روستاهای شهرستان سنندج

نقشه روستاهای شهرستان سنندج

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سنندج شامل ۱۰ روستا می شود. سنندج از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبیدر، نقشه روستای آرندان، نقشه روستای حومه سنندج، نقشه روستای حسین آباد جنوبی، نقشه روستای کلاترزان، نقشه روستای نگل، نقشه روستای نران، نقشه روستای سراب قامیش، نقشه روستای ژاورود غربی، نقشه روستای ژاورود شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آبیدر
نقشه روستای آبیدر
نقشه روستای آرندان
نقشه روستای آرندان
نقشه حومه سنندج
نقشه حومه سنندج
نقشه روستای حسین آباد جنوبی
نقشه روستای حسین آباد جنوبی
نقشه روستای کلاترزان
نقشه روستای کلاترزان
نقشه روستای نگل
نقشه روستای نگل
نقشه روستای نران
نقشه روستای نران
نقشه روستای سراب قامیش
نقشه روستای سراب قامیش
نقشه روستای ژاورود غربی
نقشه روستای ژاورود غربی
نقشه روستای ژاورود شرقی
نقشه روستای ژاورود شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران