نقشه روستای تیلکو

نقشه روستاهای شهرستان سقز

نقشه روستاهای شهرستان سقز

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سقز شامل ۱۱ روستا می شود. سقز از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چهل چشمه غربی، نقشه روستای امام، نقشه روستای گل تپه، نقشه روستای خور خوره، نقشه روستای میره ده، نقشه روستای صاحب، نقشه روستای سرا، نقشه روستای تموغه، نقشه روستای ترجان، نقشه روستای تیلکو، نقشه روستای ذوالفقار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

chehel cheshmeh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای چهل چشمه غربی
emam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای امام
gol tapeh1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای گل تپه
khor khoreh1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای خور خوره

mireh deh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقزsaheb 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز

sara 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای سرا
tamogheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای تموغه
tarjan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای ترجان
tilko 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای تیلکو
zolfaghar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز
نقشه روستای ذوالفقار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران