نقشه روستای تیلکو

نقشه روستاهای شهرستان سقز

نقشه روستاهای شهرستان سقز

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سقز شامل ۱۱ روستا می شود. سقز از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای چهل چشمه غربی، نقشه روستای امام، نقشه روستای گل تپه، نقشه روستای خور خوره، نقشه روستای میره ده، نقشه روستای صاحب، نقشه روستای سرا، نقشه روستای تموغه، نقشه روستای ترجان، نقشه روستای تیلکو، نقشه روستای ذوالفقار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای چهل چشمه غربی
نقشه روستای چهل چشمه غربی
نقشه روستای امام
نقشه روستای امام
نقشه روستای گل تپه
نقشه روستای گل تپه
نقشه روستای خور خوره
نقشه روستای خور خوره

mireh deh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقزsaheb 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سقز

نقشه روستای سرا
نقشه روستای سرا
نقشه روستای تموغه
نقشه روستای تموغه
نقشه روستای ترجان
نقشه روستای ترجان
نقشه روستای تیلکو
نقشه روستای تیلکو
نقشه روستای ذوالفقار
نقشه روستای ذوالفقار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران