نقشه روستای قصبه غربی

نقشه روستاهای شهرستان سبزوار

نقشه روستاهای شهرستان سبزوار

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان سبزوار شامل ۱۴ روستا می شود. سبزوار از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای باشتین، نقشه روستای بیهق، نقشه روستای فروغن، نقشه روستای قصبه غربی، نقشه روستای قصبه شرقی، نقشه روستای کاه، نقشه روستای کراب، نقشه روستای خواشد، نقشه روستای کوه همائی، نقشه روستای مزینان، نقشه روستای ربع شامات، نقشه روستای رباط، نقشه روستای شامکان، نقشه روستای تکاب کوه میش می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

bashtin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای باشتین
beihagh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای بیهق
froghen 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای فروغن
froghen 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای فروغن
froghen 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای فروغن
ghasabeh gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای قصبه غربی
ghasabeh sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای قصبه شرقی
kah 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای کاه
kerab 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای کراب
khovashed 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای خواشد
koh hamaei 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای کوه همائی
mazinan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای مزینان
rob shamat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای ربع شامات
robat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای رباط
shamkan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای شامکان
takab koh mish 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان سبزوار
نقشه روستای تکاب کوه میش

منبع: سازمان مرکز آمار ایران