نقشه روستای جغین جنوبی

نقشه روستاهای شهرستان رودان

نقشه روستاهای شهرستان رودان

 

نقشه روستاهای شهرستان رودان شامل ۱۰ روستا می شود. رودان از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آب نما، نقشه روستای برنطین، نقشه روستای بیکا، نقشه روستای فاریاب، نقشه روستای جغین جنوبی، نقشه روستای جغین شمالی، نقشه روستای مسافر آباد، نقشه روستای راهدار، نقشه روستای رودخانه، نقشه روستای رودخانه بر می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

ab nama 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای آب نما
barantin 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای برنطین
bika 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای بیکا
fariab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای فاریاب
jaghin jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای جغین جنوبی
jaghin shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای جغین شمالی
mosafer abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای مسافر آباد
rahdar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای راهدار
roudkhaneh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای رودخانه
roudkhaneh bar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان رودان
نقشه روستای رودخانه بر

منبع: سازمان مرکز آمار ایران