نقشه روستای عظیمیه

نقشه روستاهای شهرستان ری

نقشه روستاهای شهرستان ری

 

 

نقشه روستاهای شهرستان ری شامل ۸ روستا می شود. ری از توابع استان تهران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای عظیمیه، نقشه روستای قلعه نو، نقشه روستای غنی آباد، نقشه روستای حسن آباد، نقشه روستای کهریزک، نقشه روستای کلین، نقشه روستای خاوران غربی، نقشه روستای خاوران شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

azimieh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای عظیمیه
ghale no 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای قلعه نو
ghani abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای غنی آباد
hasan abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای حسن آباد
kahrizak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای کهریزک
kalin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای کلین
khavaran gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای خاوران غربی
khavaran sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان ری
نقشه روستای خاوران شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران