نقشه روستای حسن آباد

نقشه روستاهای شهرستان روانسر

نقشه روستاهای شهرستان روانسر

 

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان روانسر شامل ۶ روستا می شود. روانسر از توابع استان کرمانشاه است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بدر، نقشه روستای دولت آباد، نقشه روستای قوری قلعه، نقشه روستای حسن آباد، نقشه روستای منصور آقایی، نقشه روستای زالو آب می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

badr 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان روانسر
نقشه روستای بدر
dolat abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان روانسر
نقشه روستای دولت آباد
ghori ghaleh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان روانسر
نقشه روستای قوری قلعه
hasan abad 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان روانسر
نقشه روستای حسن آباد
mansor aghaee 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان روانسر
نقشه روستای منصور آقایی
zalo ab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان روانسر
نقشه روستای زالو آب

منبع: سازمان مرکز آمار ایران