نقشه دولاب

نقشه روستاهای شهرستان قشم

نقشه روستاهای شهرستان قشم

 

نقشه روستاهای شهرستان قشم شامل ۷ روستا می شود. قشم از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه دولاب، نقشه هنگام، نقشه حومه قشم، نقشه لارک، نقشه رامکان، نقشه صلخ، نقشه سوزا می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dolab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قشم
نقشه دولاب
hengam 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قشم
نقشه هنگام
ramkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قشم
نقشه رامکان
salkh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قشم
نقشه صلخ
soza 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قشم
نقشه سوزا
homeh qeshm 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان قشم
نقشه حومه قشم
larak 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان قشم
نقشه لارک

منبع: سازمان مرکز آمار ایران