نقشه روستای افرینه

نقشه روستاهای شهرستان پلدختر

نقشه روستاهای شهرستان پلدختر

 

نقشه روستاهای شهرستان پلدختر شامل ۷ روستا می شود. پلدختر از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای افرینه، نقشه روستای جایدر، نقشه روستای جلوگیر، نقشه روستای معمولان، نقشه روستای میانکوه غربی، نقشه روستای میانکوه شرقی، نقشه روستای ملاوی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

jelogir 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان پلدختر
نقشه روستای جلوگیر
mamolan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پلدختر
نقشه روستای معمولان
miankoh gharbi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان پلدختر
نقشه روستای میانکوه غربی
miankoh sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان پلدختر
نقشه روستای میانکوه شرقی
molavi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پلدختر
نقشه روستای ملاوی
afrineh1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان پلدختر
نقشه روستای افرینه
jaidar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان پلدختر
نقشه روستای جایدر

منبع: سازمان مرکز آمار ایران