نقشه روستای شریف آباد

نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت

نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت

 

 

نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت شامل ۶ روستا می شود. پاکدشت از توابع استان تهران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فیلستان، نقشه روستای فرون آباد، نقشه روستای حصار امیر، نقشه روستای جمال آباد، نقشه روستای کریم آباد، نقشه روستای شریف آباد می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

fron abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت
نقشه روستای فرون آباد
hesar amir 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت
نقشه روستای حصار امیر
jamal abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت
نقشه روستای جمال آباد
karim abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت
نقشه روستای کریم آباد
sharif abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت
نقشه روستای شریف آباد
filestan1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان پاکدشت
نقشه روستای فیلستان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران