نقشه روستای عشق آباد

نقشه روستاهای شهرستان نیشابور

نقشه روستاهای شهرستان نیشابور

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نیشابور شامل ۱۳ روستا می شود. نیشابور از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اردوغش، نقشه روستای بینالود، نقشه روستای بلهرات، نقشه روستای درب قاضی، نقشه روستای اسحاق آباد، نقشه روستای عشق آباد، نقشه روستای فضل، نقشه روستای غزالی، نقشه روستای مازول، نقشه روستای ریوند، نقشه روستای سرولایت، نقشه روستای یرزنون، نقشه روستای زبرخان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ardoghash 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای اردوغش
binalod 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای بینالود
bolharat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای بلهرات
darb ghazi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای درب قاضی
eshgh abad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای عشق آباد
fazl 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای فضل
ghazali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای غزالی
mazol 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای مازول
eshagh abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای اسحاق آباد
reyvand 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای ریوند
sarvelayat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای سرولایت
yerzenon 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای یرزنون
zebr khan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نیشابور
نقشه روستای زبرخان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران