نقشه روستای عشق آباد

نقشه روستاهای شهرستان نیشابور

نقشه روستاهای شهرستان نیشابور

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نیشابور شامل ۱۳ روستا می شود. نیشابور از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اردوغش، نقشه روستای بینالود، نقشه روستای بلهرات، نقشه روستای درب قاضی، نقشه روستای اسحاق آباد، نقشه روستای عشق آباد، نقشه روستای فضل، نقشه روستای غزالی، نقشه روستای مازول، نقشه روستای ریوند، نقشه روستای سرولایت، نقشه روستای یرزنون، نقشه روستای زبرخان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای اردوغش
نقشه روستای اردوغش
نقشه روستای بینالود
نقشه روستای بینالود
نقشه روستای بلهرات
نقشه روستای بلهرات
نقشه روستای درب قاضی
نقشه روستای درب قاضی
نقشه روستای عشق آباد
نقشه روستای عشق آباد
نقشه روستای فضل
نقشه روستای فضل
نقشه روستای غزالی
نقشه روستای غزالی
نقشه روستای مازول
نقشه روستای مازول
نقشه روستای اسحاق آباد
نقشه روستای اسحاق آباد
نقشه روستای ریوند
نقشه روستای ریوند
نقشه روستای سرولایت
نقشه روستای سرولایت
نقشه روستای یرزنون
نقشه روستای یرزنون
نقشه روستای زبرخان
نقشه روستای زبرخان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران