نقشه روستای امامزاده علی عباس

نقشه روستاهای شهرستان نطنز

نقشه روستاهای شهرستان نطنز

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نطنز شامل ۵ روستا می شود. نطنز از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای برزرود، نقشه روستای امامزاده علی عباس، نقشه روستای کرکس، نقشه روستای خالد آباد، نقشه طرق رود می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

barz roud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نطنز
نقشه روستای برزرود
emamzadeh ali abbas 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نطنز
نقشه روستای امامزاده علی عباس
karkas 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نطنز
نقشه روستای کرکس
khaled abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان نطنز
نقشه روستای خالد آباد
torogh roud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نطنز
نقشه طرق رود

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران