نقشه روستای کوهستان

نقشه روستاهای شهرستان نائین

نقشه روستاهای شهرستان نائین

 

 

نقشه روستاهای شهرستان نائین شامل ۵ روستا می شود. نائین از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بافران، نقشه روستای بهارستان، نقشه روستای چوپانان، نقشه روستای کوهستان، نقشه لای سیاه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بافران
نقشه روستای بهارستان
نقشه روستای بهارستان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای چوپانان
chopanan 20 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان نائین
نقشه روستای چوپانان
نقشه روستای کوهستان
نقشه روستای کوهستان
نقشه لای سیاه
نقشه لای سیاه

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران