نقشه روستای کر کوند

نقشه روستاهای شهرستان مبارکه

نقشه روستاهای شهرستان مبارکه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مبارکه شامل ۵ روستا می شود. مبارکه از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دیزیچه، نقشه روستای گرکن، نقشه روستای کر کوند، نقشه روستای نور آباد، نقشه طالخونچه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

dizicheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مبارکه
نقشه روستای دیزیچه
garkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مبارکه
نقشه روستای گرکن
kar kavand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مبارکه
نقشه روستای کر کوند
nour abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مبارکه
نقشه روستای نور آباد
talkhoncheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مبارکه
نقشه طالخونچه

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران