نقشه روستای کر کوند

نقشه روستاهای شهرستان مبارکه

نقشه روستاهای شهرستان مبارکه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مبارکه شامل ۵ روستا می شود. مبارکه از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای دیزیچه، نقشه روستای گرکن، نقشه روستای کر کوند، نقشه روستای نور آباد، نقشه طالخونچه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای دیزیچه
نقشه روستای دیزیچه
نقشه روستای گرکن
نقشه روستای گرکن
نقشه روستای کر کوند
نقشه روستای کر کوند
نقشه روستای نور آباد
نقشه روستای نور آباد
نقشه طالخونچه
نقشه طالخونچه

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران