نقشه روستای کریان

نقشه روستاهای شهرستان میناب

نقشه روستاهای شهرستان میناب

 

نقشه روستاهای شهرستان میناب شامل ۱۱ روستا می شود. میناب از توابع استان هرمزگان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای بندر، نقشه روستای بندزرک، نقشه روستای چراغ آباد، نقشه روستای درپهن، نقشه روستای گوربند، نقشه روستای حومه میناب، نقشه روستای کرگان، نقشه روستای کریان، نقشه روستای سندرک، نقشه روستای تیاب، نقشه روستای توکور می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای بندر
نقشه روستای بندر
نقشه روستای بندزرک
نقشه روستای بندزرک
نقشه روستای چراغ آباد
نقشه روستای چراغ آباد
نقشه روستای درپهن
نقشه روستای درپهن
نقشه روستای گوربند
نقشه روستای گوربند
نقشه روستای حومه میناب
نقشه روستای حومه میناب
نقشه روستای کرگان
نقشه روستای کرگان

نقشه روستای کریان

نقشه روستای سندرک
نقشه روستای سندرک
نقشه روستای تیاب
نقشه روستای تیاب
نقشه روستای توکور
نقشه روستای توکور

منبع: سازمان مرکز آمار ایران