نقشه روستای فرومد

نقشه روستاهای شهرستان میامی

نقشه روستاهای شهرستان میامی

 

 

نقشه روستاهای شهرستان میامی شامل ۵ روستا می شود. میامی از توابع استان سمنان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فرومد، نقشه روستای کلاته شرقی، نقشه روستای میامی، نقشه روستای نردین، نقشه روستای رضوان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای فرومد
نقشه روستای فرومد
نقشه روستای فرومد
نقشه روستای فرومد
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای کلاته شرقی
نقشه روستای میامی
نقشه روستای میامی
نقشه روستای میامی
نقشه روستای میامی
نقشه روستای نردین
نقشه روستای نردین
نقشه روستای رضوان
نقشه روستای رضوان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران