نقشه روستای فرومد

نقشه روستاهای شهرستان میامی

نقشه روستاهای شهرستان میامی

 

 

نقشه روستاهای شهرستان میامی شامل ۵ روستا می شود. میامی از توابع استان سمنان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای فرومد، نقشه روستای کلاته شرقی، نقشه روستای میامی، نقشه روستای نردین، نقشه روستای رضوان می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

foromad 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای فرومد
foromad 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای فرومد
kalateh sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای کلاته شرقی
kalateh sharghi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای کلاته شرقی
kalateh sharghi 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای کلاته شرقی
kalateh sharghi 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای کلاته شرقی
kalateh sharghi 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای کلاته شرقی
miamei 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای میامی
miamei 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای میامی
nardin 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای نردین
rezvan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان میامی
نقشه روستای رضوان

منبع: سازمان مرکز آمار ایران