نقشه روستای خورمیز

نقشه روستاهای شهرستان مهریز

نقشه روستاهای شهرستان مهریز

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مهریز شامل ۵ روستا می شود. مهریز از توابع استان یزد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ارنان، نقشه روستای بهادران، نقشه روستای خورمیز، نقشه روستای میانکوه، نقشه روستای تنگ چنار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

arnan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای ارنان
bahadoran 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای بهادران
bahadoran 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای بهادران
bahadoran 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای بهادران
bahadoran 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای بهادران
bahadoran 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای بهادران
bahadoran 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای بهادران
khor miz 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای خورمیز
mian koh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای میانکوه
tang chenar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهریز
نقشه روستای تنگ چنار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران