نقشه روستای زابلی

نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)

نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی) شامل ۴ روستا می شود. مهرستان (زابلی) از توابع استان سیستان و بلوچستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آشار، نقشه روستای بیرک، نقشه روستای ایرافشان، نقشه روستای زابلی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ashar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)
نقشه روستای آشار
birak 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)
نقشه روستای بیرک
irafshan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)
نقشه روستای ایرافشان
zaboli 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)
نقشه روستای زابلی
zaboli 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)
نقشه روستای زابلی
zaboli 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)
نقشه روستای زابلی
zaboli 21 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مهرستان (زابلی)
نقشه روستای زابلی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران