نقشه حومه مه ولات

نقشه روستاهای شهرستان مه ولات

نقشه روستاهای شهرستان مه ولات

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مه ولات شامل ۴ روستا می شود. مه ولات از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ازغند، نقشه حومه مه ولات، نقشه روستای مه ولات جنوبی، نقشه روستای مه ولات شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای ازغند
نقشه روستای ازغند
نقشه حومه مه ولات
نقشه حومه مه ولات
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات جنوبی
نقشه روستای مه ولات شرقی
نقشه روستای مه ولات شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران