نقشه حومه مه ولات

نقشه روستاهای شهرستان مه ولات

نقشه روستاهای شهرستان مه ولات

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مه ولات شامل ۴ روستا می شود. مه ولات از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ازغند، نقشه حومه مه ولات، نقشه روستای مه ولات جنوبی، نقشه روستای مه ولات شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

azghand 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای ازغند
homeh meh velat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه حومه مه ولات
meh velat jonobi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای مه ولات جنوبی
meh velat jonobi 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای مه ولات جنوبی
meh velat jonobi 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای مه ولات جنوبی
meh velat jonobi 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای مه ولات جنوبی
meh velat jonobi 5 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای مه ولات جنوبی
meh velat jonobi 6 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای مه ولات جنوبی
meh velat sharghi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مه ولات
نقشه روستای مه ولات شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران