نقشه روستای کنویست

نقشه روستاهای شهرستان مشهد

نقشه روستاهای شهرستان مشهد

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مشهد شامل ۱۱ روستا می شود. مشهد از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبروان، نقشه روستای درزاب، نقشه روستای کارده، نقشه روستای کنویست، نقشه روستای میامی، نقشه روستای میان ولایت، نقشه روستای پائین ولایت، نقشه روستای پیوه ژن، نقشه روستای سرجام، نقشه روستای تبادکان، نقشه روستای طوس می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آبروان
نقشه روستای آبروان
نقشه روستای درزاب
نقشه روستای درزاب
نقشه روستای کارده
نقشه روستای کارده
نقشه روستای کنویست
نقشه روستای کنویست
نقشه روستای میامی
نقشه روستای میامی
نقشه روستای میان ولایت
نقشه روستای میان ولایت
نقشه روستای پائین ولایت
نقشه روستای پائین ولایت
نقشه روستای پائین ولایت
نقشه روستای پائین ولایت
نقشه روستای پائین ولایت
نقشه روستای پائین ولایت
نقشه روستای پیوه ژن
نقشه روستای پیوه ژن
نقشه روستای سرجام
نقشه روستای سرجام
نقشه روستای تبادکان
نقشه روستای تبادکان
نقشه روستای طوس
نقشه روستای طوس

منبع: سازمان مرکز آمار ایران