نقشه روستای کنویست

نقشه روستاهای شهرستان مشهد

نقشه روستاهای شهرستان مشهد

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مشهد شامل ۱۱ روستا می شود. مشهد از توابع استان خراسان رضوی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آبروان، نقشه روستای درزاب، نقشه روستای کارده، نقشه روستای کنویست، نقشه روستای میامی، نقشه روستای میان ولایت، نقشه روستای پائین ولایت، نقشه روستای پیوه ژن، نقشه روستای سرجام، نقشه روستای تبادکان، نقشه روستای طوس می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

abravan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای آبروان
darzab 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای درزاب
kardeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای کارده
konoyset 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای کنویست
miamei 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای میامی
mian velayat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای میان ولایت
pain velayat 4 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای پائین ولایت
pain velayat 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای پائین ولایت
pain velayat 3 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای پائین ولایت
piveh zhen 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای پیوه ژن
sarjam 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای سرجام
tobadkan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای تبادکان
tos 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مشهد
نقشه روستای طوس

منبع: سازمان مرکز آمار ایران