نقشه روستای سرشیو

نقشه روستاهای شهرستان مریوان

نقشه روستاهای شهرستان مریوان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مریوان شامل ۶ روستا می شود. مریوان از توابع استان کردستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای گلچیدر، نقشه روستای خاوومیرآباد، نقشه روستای کوماسی، نقشه روستای سرکل، نقشه روستای سرشیو، نقشه روستای زریوار می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

golchider 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مریوان

khavomir abad 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مریوان
نقشه روستای خاوومیرآباد
komasi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مریوان
نقشه روستای کوماسی
sarkal 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مریوان
نقشه روستای سرکل
sarshio 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مریوان
نقشه روستای سرشیو
zarivar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان مریوان
نقشه روستای زریوار

منبع: سازمان مرکز آمار ایران