نقشه روستای قاضی

نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان

نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان شامل ۵ روستا می شود. مانه و سملقان از توابع استان خراسان شمالی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آلمه، نقشه روستای قاضی، نقشه حومه مانه و سملقان، نقشه روستای جیرانسو، نقشه روستای شیرین سو می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آلمه
نقشه روستای آلمه
نقشه روستای آلمه
نقشه روستای آلمه
نقشه روستای قاضی
نقشه روستای قاضی
نقشه حومه مانه و سملقان
نقشه حومه مانه و سملقان
نقشه روستای جیرانسو
نقشه روستای جیرانسو
نقشه روستای شیرین سو
نقشه روستای شیرین سو

منبع: سازمان مرکز آمار ایران