نقشه روستای قاضی

نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان

نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان

 

 

 

نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان شامل ۵ روستا می شود. مانه و سملقان از توابع استان خراسان شمالی است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آلمه، نقشه روستای قاضی، نقشه حومه مانه و سملقان، نقشه روستای جیرانسو، نقشه روستای شیرین سو می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

almeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان
نقشه روستای آلمه
almeh 2 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان
نقشه روستای آلمه
ghazi 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان
نقشه روستای قاضی
homeh maneh somolghan 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان
نقشه حومه مانه و سملقان
jeiranso 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان
نقشه روستای جیرانسو
shirin so 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان مانه و سملقان
نقشه روستای شیرین سو

منبع: سازمان مرکز آمار ایران