نقشه روستای اهلمرستاق شمالی

نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد

نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد

 

 

نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد شامل ۵ روستا می شود. محمودآباد از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اهلمرستاق جنوبی، نقشه روستای اهلمرستاق شمالی، نقشه روستای دابوی شمالی، نقشه روستای هرازپی غربی، نقشه روستای هرازپی شمالی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای اهلمرستاق جنوبی
نقشه روستای اهلمرستاق جنوبی
نقشه روستای اهلمرستاق شمالی
نقشه روستای اهلمرستاق شمالی
نقشه روستای دابوی شمالی
نقشه روستای دابوی شمالی
نقشه روستای هرازپی غربی
نقشه روستای هرازپی غربی
نقشه روستای هرازپی شمالی
نقشه روستای هرازپی شمالی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران