نقشه روستای اهلمرستاق شمالی

نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد

نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد

 

 

نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد شامل ۵ روستا می شود. محمودآباد از توابع استان مازندران است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اهلمرستاق جنوبی، نقشه روستای اهلمرستاق شمالی، نقشه روستای دابوی شمالی، نقشه روستای هرازپی غربی، نقشه روستای هرازپی شمالی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

ahmalsetagh jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد
نقشه روستای اهلمرستاق جنوبی
ahmalsetagh shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد
نقشه روستای اهلمرستاق شمالی
daboi shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد
نقشه روستای دابوی شمالی
harazpei gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد
نقشه روستای هرازپی غربی
harazpei shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان محمودآباد
نقشه روستای هرازپی شمالی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران