نقشه روستای چم کوه

نقشه روستاهای شهرستان لنجان

نقشه روستاهای شهرستان لنجان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان لنجان شامل ۵ روستا می شود. لنجان از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اشیان، نقشه روستای چم کوه، نقشه روستای چم کوه، نقشه روستای خرم رود، نقشه زیر کوه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

نقشه روستای اشیان
نقشه روستای اشیان
نقشه روستای چم کوه
نقشه روستای چم کوه
نقشه روستای چم کوه
نقشه روستای چم کوه
نقشه روستای خرم رود
نقشه روستای خرم رود
نقشه روستای خرم رود
نقشه روستای خرم رود

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران