نقشه روستای چم کوه

نقشه روستاهای شهرستان لنجان

نقشه روستاهای شهرستان لنجان

 

 

نقشه روستاهای شهرستان لنجان شامل ۵ روستا می شود. لنجان از توابع استان اصفهان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای اشیان، نقشه روستای چم کوه، نقشه روستای چم کوه، نقشه روستای خرم رود، نقشه زیر کوه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

 

ashian 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لنجان
نقشه روستای اشیان
chem koh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لنجان
نقشه روستای چم کوه
chem roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لنجان
نقشه روستای چم کوه
khoram roud 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لنجان
نقشه روستای خرم رود
zir koh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان لنجان
نقشه روستای خرم رود

 

منبع: سازمان مرکز آمار ایران