نقشه روستای فتح آباد

نقشه روستاهای شهرستان کوار

نقشه روستاهای شهرستان کوار

 

نقشه روستاهای شهرستان کوار

نقشه روستاهای شهرستان کوار شامل ۴ روستا می شود.

نقشه ها شامل نقشه روستای فرمشکان، نقشه روستای فتح آباد، نقشه روستای کوار، نقشه روستای طسوج می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

 

farmashkan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوار
نقشه روستای فرمشکان
fath abad kovar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوار
نقشه روستای فتح آباد
kovar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوار
نقشه روستای کوار
tasoj 1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان کوار
نقشه روستای طسوج

منبع: سازمان مرکز آمار ایران