نقشه روستای طیبی گرمسیری شمالی

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه

 

 

نقشه روستاهای شهرستان کهگیلویه شامل ۱۲ روستا می شود. کهگیلویه از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آجم، نقشه روستای عالی طیب، نقشه روستای بهمئی سرحدی غربی، نقشه روستای بهمئی سرحدی شرقی، نقشه روستای دهدشت غربی، نقشه روستای دهدشت شرقی، نقشه روستای دشمن زیاری، نقشه روستای راک، نقشه روستای طیبی گرمسیری جنوبی، نقشه روستای طیبی گرمسیری شمالی، نقشه روستای طیبی سرحدی غربی، نقشه روستای طیبی سرحدی شرقی می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آجم
نقشه روستای آجم
نقشه روستای عالی طیب
نقشه روستای عالی طیب
نقشه روستای بهمئی سرحدی غربی
نقشه روستای بهمئی سرحدی غربی
نقشه روستای بهمئی سرحدی شرقی
نقشه روستای بهمئی سرحدی شرقی
نقشه روستای دهدشت غربی
نقشه روستای دهدشت غربی
نقشه روستای دهدشت شرقی
نقشه روستای دهدشت شرقی
نقشه روستای دشمن زیاری
نقشه روستای دشمن زیاری
نقشه روستای راک
نقشه روستای راک
نقشه روستای طیبی گرمسیری جنوبی
نقشه روستای طیبی گرمسیری جنوبی
نقشه روستای طیبی گرمسیری شمالی
نقشه روستای طیبی گرمسیری شمالی
طیبی سرحدی غربی
طیبی سرحدی غربی
نقشه روستای طیبی سرحدی شرقی
نقشه روستای طیبی سرحدی شرقی

منبع: سازمان مرکز آمار ایران