نقشه روستای رازان

نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد

نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد

 

نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد شامل ۱۷ روستا می شود. خرم آباد از توابع استان لرستان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای ازنا، نقشه روستای بیرانوند جنوبی، نقشه روستای بیرانوند شمالی، نقشه روستای چم سنگر، نقشه روستای ده پیر جنوبی، نقشه روستای ده پیر شمالی، نقشه روستای گریت، نقشه روستای قائد رحمت، نقشه روستای کاکا شرف، نقشه روستای کرگاه غربی، نقشه روستای کرگاه شرقی، نقشه روستای کشور، نقشه روستای رازان، نقشه روستای رباط، نقشه روستای سپید دشت، نقشه روستای تنگ هفت، نقشه روستای زاغه می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

azna 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای ازنا
biranvand jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای بیرانوند جنوبی
biranvand shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای بیرانوند شمالی
cham sangar 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای چم سنگر
deh pir jonobi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای ده پیر جنوبی
deh pir shomali 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای ده پیر شمالی
gerit 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای گریت
ghaed rahmat 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای قائد رحمت
kaka sharaf 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای کاکا شرف
kargah gharbi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای کرگاه غربی
kargah sharghi 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای کرگاه شرقی
kashor 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای کشور

razan 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد

razan1 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای رازان
robat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای رباط
sepid dasht 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای سپید دشت
tang haft 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای تنگ هفت
zagheh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خرم آباد
نقشه روستای زاغه

منبع: سازمان مرکز آمار ایران