نقشه روستای شیوانات

نقشه روستاهای شهرستان خدابنده

نقشه روستاهای شهرستان خدابنده

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خدابنده شامل ۱۰ روستا می شود. خدابنده از توابع استان زنجان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آقبلاغ، نقشه روستای بزینه رود، نقشه روستای قشلاقات افشار، نقشه حومه خدابنده لو، نقشه روستای کرسف، نقشه روستای خرارود، نقشه روستای سجاسرود، نقشه روستای شیوانات، نقشه روستای سهرورد، نقشه روستای زرینه رود می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

aghbilagh 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای آقبلاغ
bazineh roud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای بزینه رود
gheshlaghat afshar 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای قشلاقات افشار
homeh khodabandeh 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه حومه خدابنده لو
sajasroud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای سجاسرود
shivanat 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای شیوانات
sohravard 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای سهرورد
zarineh roud 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای زرینه رود
khararoud 1024x936 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای خرارود
kersef1 1024x724 - نقشه روستاهای شهرستان خدابنده
نقشه روستای کرسف

منبع: سازمان مرکز آمار ایران