نقشه روستای شیوانات

نقشه روستاهای شهرستان خدابنده

نقشه روستاهای شهرستان خدابنده

 

 

نقشه روستاهای شهرستان خدابنده شامل ۱۰ روستا می شود. خدابنده از توابع استان زنجان است.

نقشه ها شامل نقشه روستای آقبلاغ، نقشه روستای بزینه رود، نقشه روستای قشلاقات افشار، نقشه حومه خدابنده لو، نقشه روستای کرسف، نقشه روستای خرارود، نقشه روستای سجاسرود، نقشه روستای شیوانات، نقشه روستای سهرورد، نقشه روستای زرینه رود می شود.

این نقشه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است.

برای مشاهده عکس ها در سایز کامل روی آن ها کلیک کنید.

نقشه روستای آقبلاغ
نقشه روستای آقبلاغ
نقشه روستای بزینه رود
نقشه روستای بزینه رود
نقشه روستای قشلاقات افشار
نقشه روستای قشلاقات افشار
نقشه حومه خدابنده لو
نقشه حومه خدابنده لو
نقشه روستای سجاسرود
نقشه روستای سجاسرود
نقشه روستای شیوانات
نقشه روستای شیوانات
نقشه روستای سهرورد
نقشه روستای سهرورد
نقشه روستای زرینه رود
نقشه روستای زرینه رود
نقشه روستای خرارود
نقشه روستای خرارود
نقشه روستای کرسف
نقشه روستای کرسف

منبع: سازمان مرکز آمار ایران